Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Giới thiệu văn bản và giao nhiệm vụ thực hiện

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 61 items in 4 pages
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Về công tác văn thư
14/CT-TTg 25/05/2018 Nghiên cứu Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
1631/BTTTT-THH 25/05/2018 Nghiên cứu Công văn 1631/BTTTT-THH của BTT&TT về việc thúc đẩy công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc liên thông, kết nối giữa các Bộ, ngành ...
2541/UBND-KTTH 18/05/2018 Thông tư 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018
2504 16/05/2018 Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ
2501 16/05/2018 Nghị định 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ
2480 14/05/2018 Thông tư 12/2018/TT-NHNN ngày 27/4/2018 của Ngân hàng Nhà nước
2083 24/04/2018 Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
1979 18/04/2018 Thông tư 07/2018/TT-BTC ngày 24/01/2018 của Bộ Tài chính
1908 16/04/2018 Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1856 12/04/2018 Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1831 11/04/2018 Thông tư 30/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính
1772 09/04/2018 Quyết định 13/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1673 03/04/2018 Thông tư 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính
1634 03/04/2018 Quyết định 351/QĐ-TTg ngày 29/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1509 28/03/2018 Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ
956/UBND-KTTH 26/02/2018 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018
1413 23/03/2018 Thông tư 18/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ Tài chính
1414 23/03/2018 Thông tư 19/2018/TT-BTC ngày 12/02/2018 của Bộ Tài chính
1441 23/03/2018 Thông tư 22/2018/TT-BTC ngày 22/02/2018 của Bộ Tài chính