Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Enter Title

Lịch tiếp công dân quý IV/2017
Ngày/Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Ngày 13/10/2017 Bắt đầu: 10h00' Thôn tự quản T'ghêy 2 (Khu dân cư La'a) Xã Avương - 1. Đ/c Bh'riu Liếc - Chủ tịch HĐND huyện. - 2. Các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Avương.
Ngày 16/10/2017 Bắt đầu: 08h00' Thôn Anoonh Xã Anông - 1. Đ/c Cơ lâu Hạnh - UVTT, Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện. - 2. Các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Anông.
Ngày 17/10/2017 Bắt đầu: 08h00' Trụ sở UBND xã - 1. Đ/c Cơ lâu Hạnh - UVTT, Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện. - 2. Các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Tr'hy.
Bắt đầu: 08h00' Trụ sở UBND xã Axan - 1. Đ/c Pơloong Đinh - Phó Chủ tịch HĐND huyện. - 2. Các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Anông.
Ngày 18/10/2017 Bắt đầu: 08h30' Thôn Arui Xã Dang - 1. Đ/c Trần Văn Quang - UVTT, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện. - 2. Các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Dang.
Bắt đầu: 14h00' Thôn Tưr xã Dang - 1. Đ/c Trần Văn Quang - UVTT, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện. - 2. Các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Dang.
Ngày 24/10/2017 Bắt đầu: 08h00' Thôn Glao xã Gari - 1. Đ/c Phạm Văn Xứng - UVTT, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện. - 2. Đ/c Pơloong Đinh - Phó Chủ tịch HĐND huyện. - 3. Các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Anông.
Ngày 26/10/2017 Bắt đầu: 13h30' Thôn Zượt xã Atiêng - 1. Đ/c Pơloong Đinh - Phó Chủ tịch HĐND huyện. - 2. Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Atiêng.
Bắt đầu: 13h30' - 2. Thôn R'bhượp xã Atiêng Đ/c Phạm Văn Xứng - UVTT, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện. - 2. Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã Atiêng.
Lịch tiếp công dân quý IV/2017
Ngày/Thời gian Địa điểm Thành phần Ghi chú
Ngày Bắt đầu:
Ngày Bắt đầu:
Ngày Bắt đầu:
Bắt đầu:
Ngày Bắt đầu:
Bắt đầu:
Ngày Bắt đầu:
Ngày Bắt đầu:
Bắt đầu:
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới

Tin đọc nhiều 

Đăng nhập

 
 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website