Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Trả lời ý kiến cử tri

TT Cử tri ý kiến Ý kiến cử tri
01 Ý kiến của cử tri Nguyễn Văn A thôn..., xã .... ......................................................................
02 ..................................... .................................................................................
TT Cử tri ý kiến Nội dung trả lời ý kiến cử tri
01 Trả lời ý kiến của cử tri Nguyễn Văn A thôn,..., xã...... ..............................................................................
02 ........................................: .............................................................................
TT Ý kiến của cử tri Cơ quan, đơn vị trả lời
01 Ý kiến của cử tri Nguyễn Văn A thôn, ....., xã...... Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tây Giang
02 ............................................. ...........................................................................
TT Ý kiến của cử tri Các văn liên quan Tải về
01 Nguyễn Văn A, thôn ....., xã..... ....................................................... Download
02 .............................................. ............................................................................. Download

CMS14 - Tin Tức - Tin Mới - Đọc Nhiều

Tin mới