Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công văn

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 751 items in 38 pages
02/CĐ-UBND 24/04/2019 Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
242/UBND-KT 17/04/2019 Quyết toán các dự án hoàn thành còn tồn đọng
243/UBND-VX 17/04/2019 Đề nghị viết báo cáo tham luận Đại hội đại biểu các DTTS huyện Tây Giang lần thứ III-2019
253/UBND-TH 17/04/2019 V/v thực hiện Thông báo số 467-TB/HU ngày 26/3/2019 của Huyện ủy Tây Giang
252/UBND-NC 17/04/2019 V/v chương trình làm việc của Đoàn công tác Dự án Trường Sơn Xanh tại huyện
248/UBND-KT 17/04/2019 V/v hướng dẫn sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
247/UBND-KT 17/04/2019 V/v xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử (TNĐT) giai đoạn 2016-2020
246/UBND-KT 17/04/2019 V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ 2019
239/UBND-VX 16/04/2019 Cung cấp thông tin xây dựng phần mềm hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam
237/UBND-VX 16/04/2019 Tăng cường vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện
241/UBND-NC 16/04/2019 Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an
236/UBND-NC 16/04/2019 Triển khai thực hiện Công văn số 45-CV/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
231/UBND-VX 12/04/2019 V/v tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em
232/UBND-VX 12/04/2019 V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư TW Đảng khóa X
213/UBND-TH 04/04/2019 V/v cung cấp thông tin, số liệu phục vụ kiểm toán nhà nước khu vực III
210/UBND-NC 04/04/2019 V/v cung cấp tài liệu kiểm chứng và giải trình tài liệu kiểm chứng phục vụ Chỉ số cải cách hành chính của huyện
212/UBND-NC 04/04/2019 V/v báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp hiện có và nhu cầu nâng ngạch, thăng hạng năm 2019
211/QĐ-UBND 04/04/2019 V/v đăng ký cấp Chứng thư số chuyên dùng (lần 02)
203/UBND-VX 03/04/2019 V/v triển khai rf sót xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu tiểu dự án 2 (CT 135)
204/UBND-VX 03/04/2019 Tổ chức các hoạt động Ngày Sách Việt Nam 21/4 lần thứ 16


    

Văn bản mới

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới