Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công văn

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1596 items in 80 pages
800/UBND-VX 23/09/2020 Tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan và chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII
801/UBND-VX 23/09/2020 Tham mưu kế hoạch thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện
802/UBND-VX 23/09/2020 Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Du lịch Thế giới 27/9
803/UBND-VX 23/09/2020 Đề xuất nội dung xây dựng kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo thuộc chính sách người có công thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản về thông tin
795/UBND-VX 22/09/2020 Chuẩn bị nội dung sơ kết công tác phòng, chống bệnh Covid-19 (đợt 2)
02/CĐ-UBND 17/09/2020 Chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 5
787/UBND-TH 17/09/2020 Cho trẻ em mầm non, học sinh, nghỉ học để phòng tránh bão số 5
768/UBND-TH 15/09/2020 Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
771/UBND-VX 15/09/2020 Chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị Tổng kết công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện
773/UBND-VX 15/09/2020 Đề nghị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong quý III năm 2020
775/UBND-VX 15/09/2020 Tăng cường quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch
762/UBND-NC 14/09/2020 Kiểm tra, rà soát, đối chiếu các loại văn bằng của CBCCVC
767/UBND-TH 14/09/2020 Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã Lăng và Atiêng
766/UBND-VX 14/09/2020 Tạm dừng lưu thông các sản phẩm sữa công thức Nutrilatt 1 và Nutrilatt 2 không đảm bảo chất lượng chỉ tiêu sắt và kẽm
765/UBND-TH 14/09/2020 Thực hiện Thông báo số 338/TB-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh
764/UBND-KT 14/09/2020 Chuẩn bị nội dung phuc vụ thẩm định các tiêu chí, tiêu chí NTM của Đoàn thẩm định tỉnh theo Công văn 98/VPĐPNTM-HCTH ngày 07/9/2020
627a/UBND-KT 11/09/2020 Thống nhất chủ trương điều chỉnh danh mục công trình thuộc nguồn vốn theo QĐ 1385/TT năm 2020 tại xã Ch'ơm
758/UBND-VX 11/09/2020 Triển khai công tác bảo đảm ATTP trong Tết Trung thu 2020
755/UBND-VX 11/09/2020 Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh
760/UBND-VX 11/09/2020 Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 của Sở Y tế    

Văn bản mới

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới