Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công văn

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1932 items in 97 pages
271/UBND-VX 09/04/2021 V/v thực hiện báo cáo thông qua Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
4854/BCĐTƯ 07/04/2021 Hướng dẫn công tác chuẩn bị Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra CSHC năm 2021
209/BNV-BCĐ 07/04/2021 Hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại địa phương
793/BNV-BCĐ 07/04/2021 Hướng dẫn một số vướng mắc trong Điều tra CSHC năm 2021
641/BNV-BCĐ 07/04/2021 Hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
776/CĐ-BNV 07/04/2021 Tổ chức thu thập thông tin Điều tra CSHC năm 2021
266/UBND-NC 07/04/2021 Triển khai thực hiện và kê khai Phiếu thu thập thông tin phục vụ Điều tra cơ sở hành chính huyện Tây Giang năm 2021
266/UBND-NC 07/04/2021 Triển khai thực hiện và kê khai Phiếu thu thập thông tin phục vụ Điều tra cơ sở hành chính huyện Tây Giang năm 2021
260/UBND--KT 06/04/2021 V/v báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiên tai và khó khăn, vướng mắt, đề xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương trong công tác khắc phục thiên tai
259/UBND-VX 06/04/2021 V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Phát triển Dân tộc
256/UBND-VX 05/04/2021 V/v tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW
255/UBND-VX 05/04/2021 Triển khai thực hiện công tác kết nghĩa, giúp đỡ xã Gari và xã Ch’ơm huyện Tây Giang
247/UBND-VX 01/04/2021 V/v đề nghị cấu hình thêm các chức năng trên Hệ thống Q-Office phiên bản mới
248/UBND-VX 01/04/2021 V/v hướng dẫn tạm thời cách ly y tế, theo dõi sức khỏe người từ các địa phương có ca dương tính với Covid-19 về Quảng Nam
243/UBND-VX 31/03/2021 VV Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/HU về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, ...
244/UBND-VX 31/03/2021 V/v tra cứu , thực hiện các văn bản pháp quy về ATTP mới ban hành
241/UBND-TH 30/03/2021 Tham mưu thực hiện Thông báo số 85-TB/HU ngày 12/3/2021 của Huyện ủy Tây Giang
242/UBND-TH 30/03/2021 Tham mưu thực hiện Thông báo số 88-TB/JU ngày 29/3/2021 của Huyện ủy Tây Giang
236/UBND-VX 30/03/2021 TỔ CHỨC ĐH TDTT CẤP XÃ NĂM 2021
237/UBND-VX 30/03/2021 V/v tăng cường sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp xã, huyện đầu năm 2021    

Văn bản mới

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới