Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Công văn

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 1433 items in 72 pages
530/UBND-VX 09/07/2020 Quan tâm, xem xét hỗ trợ mới thiết bị công nghệ phòng họp trực tuyến
527/UBND-VX 08/07/2020 Hỗ trợ phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại xã Bhalê
528/UBND-KT 08/07/2020 Triển khai thực hiện QĐ số 1627/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh
529/UBND-KT 08/07/2020 Tập trung thực hiện hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 trên địa bàn huyện
525/UBND-KTN 08/07/2020 Góp ý dự thảo Đề án kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp giai đoạn 2021-2025
526/UBND-KT 08/07/2020 Góp ý dự thảo Đề án kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp giai đoạn 2021-2025
519/UBND-VX 07/07/2020 Xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2021
520/UBND-VX 07/07/2020 Đề nghị cấu hình Tài khoản trên phần mềm HCC cho Bưu điện huyện Tây Giang để thực hiện tiếp nhận và chuyển trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ...
521/UBND-KT 07/07/2020 Phúc đáp Tờ trình số 51/TTr-KTNN ngày 01/7/2020 của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện
522/UBND-TH 07/07/2020 Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước; tình hình hoạt động của kinh tế hợp tác, HTX NN năm 2019
523/UBND-KT 07/07/2020 Lấy ý kiến và tiếp thu vào kết quả thẩm tra các tiêu chí NTM đến năm 2020 xã Atiêng
524/UBND-KT 07/07/2020 Lấy ý kiến và tiếp thu vào kết quả thẩm tra các tiêu chí NTM đến năm 2020 xã Atiêng
516/UBND-VX 06/07/2020 Kiểm tra, rà soát công tác điều tra, cập nhật danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện
513/UBND-VX 03/07/2020 Tạm dừng trợ cấp hàng tháng đối với người HĐKC bị nhiễm CĐHH và con đẻ người người HĐKC đang hưởng trợ cấp hàng tháng
514/UBND-TH 03/07/2020 Góp ý nội dung dự thảo Đề cương kiểm tra công tác CCHC, KSTTHC và ứng dụng CNTT năm 2020
512/UBND-TH 02/07/2020 Đề nghị trả lời ý kiến cử tri, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện
511/UBND-VX 02/07/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2020
509/UBND-KT 01/07/2020 Thẩm định dự toán công trình: Điểm định canh, định cư tập trung thôn A cấp xã A nông
505/UBND-TH 01/07/2020 Triển khai thực Quyết định 1464/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh
507/UBND-TH 01/07/2020 Tham gia góp ý dự thảo Đề án "Cơ chế hỗ trợ trồng cây phân tán lấy gỗ làm nhà cho người dân các huyện trung du, miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2025Chương trình, Kế hoạch

    
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới