Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản Huyện ủy

Loại văn bản: Văn bản Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tây Giang
Số/Ký hiệu: 00-BMKĐ/HU
Ngày ban hành: 18/11/2019
Người ký: abc
Ngày hiệu lực: 18/11/2019
Các biểu mẫu đánh giá, kiểm điểm chất lượng TCCSĐ, đảng viên và cá nhân, tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Mau Kiem diem ca nhan.doc[ Tải về ]66.5 Kb
File thứ 2:Mau Kiem diem tap the.doc[ Tải về ]62.5 Kb
File thứ 3:Phieu bieu quyet xep loai TCD, DV .xls[ Tải về ]41 Kb
File thứ 4:Phieu BS Ly lich-Mau 2d .doc[ Tải về ]41 Kb
File thứ 5:Phieu tham gia danh gia.doc[ Tải về ]61 Kb
File thứ 6:mau 13 BC Danh sanh dang vien xep da xep loai .docx[ Tải về ]14.94 Kb
File thứ 7:mau 76 nhan xet noi cu tru.doc[ Tải về ]39.5 Kb
File thứ 8:Mau de xuat, danh gia 2019.doc[ Tải về ]57.5 Kb
File thứ 9:Mau 12 BC ket qua danh gia chat luong dang vien .doc[ Tải về ]39.5 Kb
File thứ 10:Mau 11 BC ket qua xet phan loai Chi bo, TCCS Dang .doc[ Tải về ]41.5 Kb
File thứ 11:BC ĐV và cac CB truc thuoc ĐU HTXSNV 13 (1).doc[ Tải về ]43 Kb
File thứ 12:BC sinh hoat noi cu tru.doc[ Tải về ]32.5 Kb
File thứ 13:Mau 01, 02, 03.doc[ Tải về ]101.5 Kb
File thứ 14:Mau 3-HSĐV.doc[ Tải về ]60 Kb
File thứ 15:Mau 7- Tổng hợp báo cáo đánh giá chất lượng TCCSĐ và ĐV .docx[ Tải về ]16.71 Kb
File thứ 16:Mau so 10 - Tong hop muc do hoan thanh tap the lanh dao.docx[ Tải về ]15.63 Kb

Nội dung trích yếu :
Các biểu mẫu đánh giá, kiểm điểm chất lượng TCCSĐ, đảng viên và cá nhân, tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2019