Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản Huyện ủy

Loại văn bản: Văn bản Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tây Giang
Số/Ký hiệu: 10-HD/HU
Ngày ban hành: 12/11/2019
Người ký: Nguyễn Văn Lượm
Ngày hiệu lực: 12/11/2019
Hướng dẫn, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:HD 10 Hu.pdf[ Tải về ]12.94 Mb
File thứ 2:bieu mau kiem diem.pdf[ Tải về ]2.43 Mb
File thứ 3:Mau Kiem diem ca nhan.doc[ Tải về ]66.5 Kb
File thứ 4:Mau Kiem diem tap the.doc[ Tải về ]62.5 Kb
File thứ 5:Phieu tham gia danh gia.doc[ Tải về ]61 Kb

Nội dung trích yếu :
Hướng dẫn, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp