Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản Huyện ủy

Loại văn bản: Văn bản Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tây Giang
Số/Ký hiệu: 81-KH/HU
Ngày ban hành: 31/10/2019
Người ký: Nguyễn Văn Lượm
Ngày hiệu lực: 31/10/2019
Kế hoạch thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong Đảng bộ huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:KH 81 HU.pdf[ Tải về ]2.4 Mb

Nội dung trích yếu :
Kế hoạch thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong Đảng bộ huyện