Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản Huyện ủy

Loại văn bản: Văn bản Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tây Giang
Số/Ký hiệu: 29-HD/BTGHU
Ngày ban hành: 04/10/2019
Người ký: Cơlâu Nghi
Ngày hiệu lực: 04/10/2019
Công tác tuyên truyền quý IV năm 2019
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:HD 29 BTGHU.pdf[ Tải về ]3.17 Mb

Nội dung trích yếu :
Công tác tuyên truyền quý IV năm 2019