Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản Huyện ủy

Loại văn bản: Văn bản Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tây Giang
Số/Ký hiệu: 964-CV/HU
Ngày ban hành: 09/09/2019
Người ký: Nguyễn An
Ngày hiệu lực: 09/09/2019
triệu tập Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII; quán triệt kết luận số 55-KL/TW và giao ban tháng 8/2019
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CV 964 HU.pdf[ Tải về ]458.86 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v triệu tập Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng Đại hội XII; quán triệt kết luận số 55-KL/TW và giao ban tháng 8/2019