Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản Huyện ủy

Loại văn bản: Văn bản Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tây Giang
Số/Ký hiệu: 924-CV/HU
Ngày ban hành: 30/07/2019
Người ký: Nguyễn Văn Lượm
Ngày hiệu lực: 30/07/2019
Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện sử dụng mạng xã hội
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CV 924 về mạng xã hội, tham mưu TT.signed.signed.pdf[ Tải về ]336.1 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện sử dụng mạng xã hội