Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản Huyện ủy

Loại văn bản: Hội nghị Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tây Giang
Số/Ký hiệu: 00/HU
Ngày ban hành: 14/12/2018
Người ký: admin
Ngày hiệu lực: 14/12/2018
Tài liệu
Hết hiệu lực

Nội dung trích yếu :
Tài liệu Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 16 (khoá XVI)