Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản Huyện ủy

Loại văn bản: Hội nghị Huyện ủy
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tây Giang
Số/Ký hiệu: 0-00
Ngày ban hành: 02/10/2018
Người ký: 0
Ngày hiệu lực: 02/10/2018
Tài liệu Hội nghị
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15.rar[ Tải về ]193.05 Kb

Nội dung trích yếu :
Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 15