Mode:         
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản Huyện ủy

Loại văn bản: Chương trình
Cơ quan ban hành: Huyện ủy Tây Giang
Số/Ký hiệu: 0-CTr/HU
Ngày ban hành: 02/10/2018
Người ký: 0
Ngày hiệu lực: 02/10/2018
Chương trình
Hết hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chuong trinh.doc[ Tải về ]39.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Chương trình Hội nghị huyện ủy lần thứ 15