Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

 

Dự toán ngân sách địa phương trình HĐND phê duyệt

Ngân sách địa phương trình HĐND phê duyệt 2016 25/05/2018, Lượt xem:157
Dự toán Ngân sách địa phương trình HĐND phê duyệt năm 2017 25/05/2018, Lượt xem:167
Dự toán Ngân sách địa phương trình HĐND phê duyệt năm 2018 25/05/2018, Lượt xem:190

 

Dự toán ngân sách địa phương đã được HĐND phê duyệt

 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương trong: Quý, 06 tháng, 09 tháng, năm

 

Quyết toán ngân sách địa phương đã được HĐND phê duyệt

 

Tổng hợp tình hình công khai ngân sách

Chính quyền điện tử

Giới thiệu chung

Tra cứu văn bản

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới

Thông tin - Thông báo