Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Enter Title

THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐANG CÓ NHU CẦU ĐẦU TƯ
STT
TÊN DỰ ÁN
ĐỊA ĐIỂM KINH PHÍ
HIỆN TRẠNG
01
Công trình tu bổ, sửa chữa Khu di tích Cụm địa đạo A xòo.
Xã Anông, huyện Tây Giang

Chưa thực hiện
02
Công trình sửa chữa và xây dựng kè chống lỡ Khu di tích ruộng bậc thang Chur.
Xã Axan, huyện Tây Giang

Chưa thực hiện
    

Văn bản mới

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới