Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 8 (khoá XVI) 19/12/2016 Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 8 (khoá XVI)
Phân tổ thảo luận tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ 8 19/12/2016 Phân tổ thảo luận tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ 8
Phụ lục 19/12/2016 Phụ lục
NQ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 16/12/2016 NQ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Số 82-BC/HU 15/12/2016 BC tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2016
Chương trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 13/12/2016 Chương trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
về việc triệu tập Hội nghị Huyện uỷ lần thứ 8 09/12/2016 về việc triệu tập Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016 và nhiệm vụ 11/11/2016 Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 11/11/2016 tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Tra cứu văn bản

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới