Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Enter Title

Tên thủ tục hành chính
  PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CẢI TẠO PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG

Trình tự thực hiện  Bước 1:
      Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 Bước 2:
     Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ làm việc hành chính (thứ 7 làm việc buổi sáng).

 Bước 3:
    Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo bước sau:

Người đến nhận kết quả nộp lại phiếu nhận hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại phiếu hẹn và trả kết quả.

* Thời gian trao trả kết quả: Theo giờ làm việc hành chính.

 Thành phần và số lượng
     * Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 34/2009/TT/BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản đã có Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Bản cam kết bảo vệ môi trường/Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/Đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt/xác nhận nhưng chưa có Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chưa thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường).

- Trường hợp nộp lần đầu, hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2009/TT/BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: (01 bản);

+ Bản thuyết minh Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được lập theo đúng cấu trúc và nội dung quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: (07 bản);

+ Các bản vẽ liên quan kèm theo (nếu có): (07 bản).

- Trường hợp đã chỉnh sửa hoàn chỉnh dự án cải tạo phục hồi môi trường theo ý kiến hội đồng thẩm định, hồ sơ gồm:

+ Bản thuyết minh Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh theo đúng cấu trúc và nội dung quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: (05 bản);

+ Đĩa CD ghi toàn bộ dữ liệu của Dự án cải tạo, phục hồi môi trường: 02 đĩa.

* Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 hoặc Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (cụ thể: đối với điểm a là: Tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản nhưng chưa có Đề án bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt/xác nhận và chưa thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường; đối với điểm c là: Tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư khai thác khoáng sản mới; dự án đầu tư nâng công suất hoặc mở rộng diện tích, độ sâu khai thác khoáng sản) thì không phải lập hồ sơ riêng, chỉ nộp 07 bản Dự án cải tạo, phục hồi môi trường kèm theo hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay đề án bảo vệ môi trường. Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay đề án bảo vệ môi trường phải bổ sung thêm nội dung đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường;

 - Số lượng: 01 bộ
Biểu mẫu
    Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được lập (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 34/2009/TT/BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường);

 Thời hạn xử lý
    * Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 34/2009/TT/BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn giải quyết là 27 ngày làm việc;
   

* Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 hoặc Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thời gian, quy trình thẩm định, thẩm định lại Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện tương tự như quy định về thời gian và quy trình xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 12 của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP.

* Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thời gian và quy trình thẩm định, thẩm định lại Dự án cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện tương tự như quy định tại Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường

Lưu ý: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã phải có ý kiến trả lời bằng văn bản về việc góp ý cho Dự án cải tạo, phục hồi môi trường.

Thời gian thẩm định, thẩm định lại Dự án cải tạo, phục hồi môi trường không bao gồm thời gian lấy ý kiến góp ý của Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã.

 Kết quả thực hiện
    Quyết định
 Cơ quan thẩm quyền

 Cơ quan thực hiện
  Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp Huyện
 Lệ phí
   Không
 Yêu cầu, điều kiện
  Không
 Căn cứ pháp lý
  Luật Bảo vệ Môi trường 2005; Thông tư số 34/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch

 

Đăng nhập

 
 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website