Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Enter Title

Tên thủ tục hành chính   LẬP VÀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

Trình tự thực hiện  Bước 1:
     Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 Bước 2:
     Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.   
         * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ làm việc hành chính (thứ 7 làm việc buổi sáng).

 Bước 3:
    Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo bước sau:

Người đến nhận kết quả nộp lại phiếu nhận hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại phiếu hẹn và trả kết quả.

* Thời gian trao trả kết quả: Theo giờ làm việc hành chính.

 Thành phần và số lượng
    - Văn bản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (01 bản).

- Bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản được đóng quyển, có bìa và trang phụ bìa theo mẫu quy định tại Phụ lục 21 kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo yêu cầu (05 bản).

 - Số lượng: 01 bộ
Biểu mẫu
   Văn bản của chủ cơ sở (theo Phụ lục 20 kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

 Thời hạn xử lý
    30 ngày làm việc đối với dự án nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên; 20 ngày làm việc đối với dự án nằm trên địa bàn 01 đơn vị hành chinh cấp huyện.
 Kết quả thực hiện
   Giấy xác nhận
 Cơ quan thẩm quyền

 Cơ quan thực hiện
    Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.
 Lệ phí
   Không
 Yêu cầu, điều kiện
   Không
 Căn cứ pháp lý
  Luật Bảo vệ Môi trường 2005; Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ và Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới



Chương trình, Kế hoạch

 

Đăng nhập

 
 

Text/HTML








Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website