Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Enter Title

Tên thủ tục hành chính
  LẬP, ĐĂNG KÝ, XÁC NHẬN BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Trình tự thực hiện  Bước 1:
      Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 Bước 2:
     Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ làm việc hành chính.

 Bước 3:
   Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo bước sau:

- Người đến nhận kết quả nộp lại phiếu nhận hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại phiếu hẹn và trả kết quả.

* Thời gian trao trả kết quả: Theo giờ làm việc hành chính.

 Bước 4:
    
 Bước 5:
     
 Thành phần và số lượng

- Đối với dự án đầu tư có tính chất, quy mô công suất không thuộc danh mục hoặc dưới mức quy định của danh mục tại Phụ lục II của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011.

+ Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với hình thức trang bìa, trang phụ bìa; cấu trúc và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại các Phụ lục 5.1 và 5.2 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT.

+ Một (01) dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) có chữ ký (ghi rõ họ tên, chức danh) của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ quan chủ dự án.

- Đối với các dự án hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng phát sinh chất thải sản xuất.

+ Ba (03) bản cam kết bảo vệ môi trường với yêu cầu về hình thức và nội dung thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.3 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT.

+ Một (01) bản thuyết minh về phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được chứng thực bởi chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu (nếu có) của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Đối với đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 45 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, ngoài các văn bản quy định đã nêu trên hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành.

Đối với đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 45 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT, ngoài các văn bản quy định đã nêu trên, hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường phải kèm theo một (01) bản sao văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh trước đó

 - Số lượng: 01 bộ
Biểu mẫu
  Không

   Không
 Thời hạn xử lý
  05 ngày làm việc.
 Kết quả thực hiện
   Giấy xác nhận
 Cơ quan thẩm quyền

 Cơ quan thực hiện
  Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp Huyện
 Lệ phí
    Không
 Yêu cầu, điều kiện
    Không
 Căn cứ pháp lý
  Luật Bảo vệ Môi trường 2005; Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ; Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch

 

Đăng nhập

 
 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website