Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Enter Title

Tên thủ tục hành chính
  CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG BỊ MẤT

Trình tự thực hiện  Bước 1:
      Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 Bước 2:
     Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Theo giờ làm việc hành chính.

 Bước 3:
    Phòng Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ trình UBND cấp huyện ký.
 Bước 4:
     Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để giải quyết các bước nội nghiệp, chuyển và trả kết quả theo quy định.
 Bước 5:
     Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn đã nộp theo bước sau:

- Người đến nhận kết quả nộp lại phiếu nhận hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại phiếu hẹn và trả kết quả viết phiếu nộp phí, lệ phí. Người nhận hồ sơ nộp tiền.

- Công chức trả kết quả và yêu cầu người đến nhận ký nhận kết quả.

* Thời gian trao trả kết quả: Theo giờ làm việc hành chính.

 Thành phần và số lượng
    + Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (Mẫu số 10/ĐK);

+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 30 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

    Số lượng: 01 bộ
Biểu mẫu
    Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (Mẫu số 10/ĐK);

 Biểu mẫu 02
 Thời hạn xử lý
    Trong thời hạn 30 ngày làm việc.
 Kết quả thực hiện
    Giấy chứng nhận
 Cơ quan thẩm quyền

 Cơ quan thực hiện
    Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
 Lệ phí

 Yêu cầu, điều kiện
  Không
 Căn cứ pháp lý
  Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch

 

Đăng nhập

 
 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website