Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Enter Title

Tên thủ tục hành chính   CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Trình tự thực hiện  Bước 1:
      Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 Bước 2:
     Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
 Bước 3:
     Phòng Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ trình UBND cấp huyện ký.
 Bước 4:
     Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để giải quyết các bước nội nghiệp, chuyển và trả kết quả theo quy định.
 Bước 5:
      Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn đã nộp theo bước sau:

- Người đến nhận kết quả nộp lại phiếu nhận hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại phiếu hẹn và trả kết quả viết phiếu nộp phí, lệ phí. Người nhận hồ sơ nộp tiền.

- Công chức trả kết quả và yêu cầu người đến nhận ký nhận kết quả.

* Thời gian trao trả kết quả: Theo giờ làm việc hành chính.

 Thành phần và số lượng
    + Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (Mẫu số 10/ĐK);
    + Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
    + Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng
 - Số lượng: 01 bộ
Biểu mẫu
    Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (Mẫu số 10/ĐK);

 Thời hạn xử lý
   Trong thời hạn 10 ngày làm việc.
 Kết quả thực hiện
    Giấy chứng nhận
 Cơ quan thẩm quyền
   UBND huyện
 Cơ quan thực hiện
   Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
 Lệ phí

 Yêu cầu, điều kiện
  Không
 Căn cứ pháp lý
   Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch

 

Đăng nhập

 
 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website