Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Enter Title

Tên thủ tục hành chính
Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng 

Trình tự thực hiện  Bước 1:
    - Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 Bước 2:
    - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
    - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
   - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và trao cho người nộp.
   - Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
 Bước 3:
   - Phòng Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ trình UBND cấp huyện ký (trường hợp cấp mới) hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện và chuyển trả kết quả đối với trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận.
 Bước 4:
   - Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để giải quyết các bước nội nghiệp, chuyển và trả kết quả theo quy định.
 Bước 5:
   - Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện theo bước sau:   - Người đến nhận kết quả nộp lại phiếu nhận hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại phiếu hẹn và trả kết quả viết phiếu nộp phí, lệ phí. Người nhận hồ sơ nộp tiền.
   - Công chức trả kết quả và yêu cầu người đến nhận ký nhận kết quả.
 Thành phần và số lượng
    - Hợp đồng, văn bản về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.
    - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
    - Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng đối với trường hợp chuyển nhượng bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.
  - Số lượng: 01 bộ
Biểu mẫu   - Không

 Thời hạn xử lý
  - 10 ngày
 Kết quả thực hiện
  - Giấy chứng nhận
 Cơ quan thẩm quyền
   - UBND huyện
 Cơ quan thực hiện
   - Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
 Lệ phí
   - Theo quy định
 Yêu cầu, điều kiện
   - Không
 Căn cứ pháp lý
   - Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch

 

Đăng nhập

 
 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website