Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Enter Title

Tên thủ tục hành chính
Đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp 

Trình tự thực hiện  Bước 1:
    - Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 Bước 2:
    - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn và trao cho người nộp. - Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
 Bước 3:
   - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện và chuyển trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.
 Bước 4:
   - Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện theo bước sau: - Người đến nhận kết quả nộp lại phiếu nhận hồ sơ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra lại phiếu hẹn và trả kết quả viết phiếu nộp phí, lệ phí. Người nhận hồ sơ nộp tiền. - Công chức trả kết quả và yêu cầu người đến nhận ký nhận kết quả.
 Thành phần và số lượng
  - Trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và người sử dụng đất thuê, thuê lại đã trả tiền thuê đất một lần trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì hồ sơ đăng ký thế chấp phải có giấy tờ chứng minh chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách số tiền thuê đất mà bên thuê, thuê lại đất đã trả một lần. - Thành phần hồ sơ thực hiện theo Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011, Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 02/7/2007, Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 và Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/5/2011 (sau khi ban hành thông tư hướng dẫn sẽ điều chỉnh bổ sung quy định của loại thủ tục này).
- Số lượng: 01 bộ. 
Biểu mẫu  - Không.

 Thời hạn xử lý
 - Thời gian: 03 ngày.
 Kết quả thực hiện
 - Giấy chứng nhận.
 Cơ quan thẩm quyền
 - UBND huyện.
 Cơ quan thực hiện
 -  Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
 Lệ phí

 - Không.

 Yêu cầu, điều kiện
 - Không.
 Căn cứ pháp lý
 - Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư liên tịch số 69/2011/TTLT-BTP-BTC ngày 18/5/2011 củ Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính.
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch

 

Đăng nhập

 
 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website