Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Enter Title

Tên thủ tục hành chính

THỦ TỤC KHAI BÁO HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Trình tự thực hiện  Bước 1:
    - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy  với UBND huyện tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc sử dụng qua đường bưu chính.
 Bước 2:
    - Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.
 Thành phần và số lượng

- Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (theo Mẫu số 16)

 - Số lượng: 02 bộ
Biểu mẫu  Biểu Mẫu 16.

 Thời hạn xử lý
- 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ theo quy định (không kẻ các ngày nghỉ).
 Kết quả thực hiện
- Xác nhận Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
 Cơ quan thẩm quyền
- UBND huyện Tây Giang.
 Cơ quan thực hiện
 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
 Lệ phí

- Không.

 Yêu cầu, điều kiện
- Không
 Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch

 

Đăng nhập

 
 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website