Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Enter Title

Tên thủ tục hành chính
Trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận “Thôn văn hóa” và tương đương

Trình tự thực hiện  Bước 1:
      Khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã;
 Bước 2:
     Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư chủ trì phối hợp với Trưởng thôn họp khu dân cư đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa.
 Bước 3:
   Căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa, Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và các ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện tiến hành kiểm tra (có biên bản kiểm tra) .
 Bước 4:
     Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và bộ phận Thi đua, Khen thưởng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và cấp Giấy công nhận cho các khu dân cư văn hóa.
 Thành phần và số lượng

- Báo cáo thành tích xây dựng khu dân cư văn hóa của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã

  + Báo cáo hai (02) năm (công nhận lần đầu).
  + Báo cáo ba (03) năm; kèm theo Biên bản kiểm tra hàng năm của Mặt trận Tổ quốc cấp xã (công nhận lại)
 - Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã
  + Hồ sơ đề nghị công nhận một (01) bộ,  nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.
    - Thời gian đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa từ hai (02) năm trở lên (công nhận lần đầu); ba (03) năm trở lên (công nhận lại)
 - Số lượng: 02 bộ
Biểu mẫu  Giấy công nhân.

 Thời hạn xử lý
- 5 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ theo quy định (không kẻ các ngày nghỉ).
 Kết quả thực hiện
 - Giấy Công nhận.
 Cơ quan thẩm quyền
- UBND huyện.
 Cơ quan thực hiện
 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
 Lệ phí
- Không.
 Yêu cầu, điều kiện
- Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư 12 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các tiêu chí bổ sung theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có);
 Căn cứ pháp lý
+ Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, thủ tục hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hóa” “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương.
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch

 

Đăng nhập

 
 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website