Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận

Tên thủ tục hành chính

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 Điều kiện cấp lại
- Còn trong thời hạn của Giấy chứng nhận chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận khi Giấy chứng nhận khi bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.
Trình tự thực hiện  Bước 1:
    - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy nhận chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc sử dụng qua đường bưu chính.
 Bước 2:
    - Chuyên viên tiếp nhận Hồ sơ xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

           + Trường hợp hồ sơ đầy đủ: tiếp nhận hồ sơ và vào sổ theo dõi.

          + Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: hướng dẫn tổ chức, cá nhân làm lại hồ sơ đúng theo quy định.
 Bước 3:
    -  Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Đội liên ngành huyện kiểm tra thực tế tại chủ điểm đăng ký Giấy chứng nhận và lập biên bản thẩm định.
 Bước 4:
     - Căn cứ vào Biên bản thẩm định của Đoàn kiểm tra tham mưu UBND huyện cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 Thành phần và số lượng

- Đơn đề nghị xin cấp lại Giấy chứng nhận

         + Đối với chủ điểm là cá nhân: theo mẫu 06a/ĐĐN.

          + Đối với chủ điểm là tổ chức: theo mẫu 06b/ĐĐN.

 - Giấy chứng nhận củ (nếu có).
 - Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân của chủ điểm.
    + Đối với chủ điểm là cá nhân thì CMND của chủ điểm cấp dịch vụ trò chơi công cộng.
    + Đối với chủ điểm là tổ chức thì CMND của người quản lý trực tiếp điểm cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
 - Số lượng: 02 bộ
Biểu mẫu
 Biểu mẫu 06a/ĐĐN.

 Biểu mẫu 06b/ĐĐN.

Biểu  mẫu 01a/GCN

 
 Biểu  mẫu 01b/GCN

 Thời hạn xử lý
- 10 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ theo quy định (không kẻ các ngày nghỉ).
 Kết quả thực hiện

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
   + Đối với chủ điểm là cá nhân: theo mẫu 01a/GCN.
   + Đối với chủ điểm là cá nhân: theo mẫu 01b/GCN.

 Thời hạn
  - Thời hạn Giấy chứng nhận: bằng thời hạn còn hiệu lực của Giấy chứng nhận.
 Cơ quan thẩm quyền
- UBND huyện Tây Giang.
 Cơ quan thực hiện
 - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
 Lệ phí

 Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/05/2012 của Bộ Tài chính.

 Yêu cầu, điều kiện
Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
    - Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
    - Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200 m trở lên.
    - Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;
    - Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 30 m2.
    - Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;
    - Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;
     - Khuyến khích cài đặt phần mềm quản lý phòng máy theo quy định để đảm bảo an toàn thông tin và an ninh thông tin.
 Căn cứ pháp lý

- Luật Viễn thông năm 2009;

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về Quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

- Thông tư 77/2012/TT-BTC ngày 16/05/2012 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá;

- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 12/05/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy ddingj về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các điểm truy cập Interent công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng trên địa bnf tỉnh Quảng Nam.


    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch

 

Đăng nhập

 
 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website