Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đảng ủy Cơ quan chính quyền

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 88 items in 5 pages
39/KH-BKTXH 16/03/2020 Triển khai thực Chương trình giám sát năm 2020 của Ban KT-XH HĐND huyện
15/CTr-BKTXH 16/03/2020 Giám sát năm 2020 của Ban KT-XH HĐND huyện
40/KH-BDT 16/03/2020 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện
16/CTr-BDT 16/03/2020 Công tác của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2020
17/CTr-BDT 16/03/2020 Hoạt động giám sát năm 2020 của Ban Dân tộc HĐND huyện
38/KH-HĐND 13/03/2020 Giám sát việc triển khai thực hiện NQ số 31/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND huyện về tập trung trả nợ vốn đầu tư XDCB trong những năm qua, 2017-2019
91/UBND-TH 05/03/2020 Đề xuất nội dung giám sát năm 2021 của HĐND
37/KH-HĐND 04/03/2020 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020
167/BC-HĐND 04/03/2020 Kết quả công tác tháng 01-02/2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2020 của TT HĐND và các Ban của HĐND huyện
01/CTr-TTHĐ 04/03/2020 Chương trình công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2020
80/GM-UBND 25/02/2020 Dự họp giao ban Thường trực HĐND huyện
78/TB-HĐND 17/02/2020 Lịch tiếp công dân năm 2020 của HĐND huyện Tây Giang khóa XI và của ông Bh'riu Liếc, đại biểu HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
81/NQ-HĐND 28/12/2019 Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
82/NQ-HĐND 28/12/2019 Nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2020 trên địa bàn huyện Tây Giang
83/NQ-HĐND 28/12/2019 Chương trình hoạt động năm 2020 của HĐND huyện
84/NQ-HĐND 28/12/2019 Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
78/GM-UBND 20/12/2019 Tổ chức kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
75/QĐ-TTHĐ 20/12/2019 Triệu tập kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
69-CV/ĐU 20/11/2019 Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2019
86/HĐND-TT 12/11/2019 Thống nhất danh mục công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020