Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đảng ủy Cơ quan chính quyền

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 43 items in 3 pages
61/QĐ-TTHĐ 13/05/2019 Triệu tập kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
57/TB-TTHĐ 01/04/2019 Kết luận của ông Bh'riu Liếc, Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc giao ban Thường trực HĐND tháng 3/2019
65/HĐND-TH 27/03/2019 V/v đề xuất nội dung giám sát năm 2020 của HĐND huyện
56/TB-HĐND 27/03/2019 Thời gian giám sát của TT HĐND huyện về công tác tuyển sinh HS lớp 5 vào lớp 6 tại trường THPT DTNT THCS Tây Giang
60/QĐ-HĐND 27/03/2019 Về việc thành lập Đoàn giám sát
11/CTr-HĐND 06/03/2019 Chương trình công tác năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện
25/KH-HĐND 06/03/2019 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện
01/CTr-TTHĐ 02/03/2019 Chương trình công tác của TT HĐND huyện năm 2019
53/TB-TTHĐ 02/03/2019 Kết luận của ông Bh'ríu Liếc, Chủ tịch HĐND huyện tại cuộc họp giao ban TT HĐND huyện tháng 02/2019
52/TB-HĐND 02/03/2019 Lịch tiếp công dân năm 2019 của HĐND huyện Tây Giang khóa XI và của ông Bh'ríu Liếc, đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
24/KH-HĐND 02/03/2019 Giám sát công tác tuyển sinh học sinh lớp 5 và lớp 6 tại Trường Phổ thông DTNR THCS Tây Giang
23/KH-HĐND 28/02/2019 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019
123/BC-HĐND 21/01/2019 Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
51/TB-HĐND 08/01/2019 Kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
65/NQ-HĐND 26/12/2018 Về nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2019 trên địa bàn huyện
67/NQ-HĐND 26/12/2018 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
66/NQ-HĐND 26/12/2018 Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
64/NQ-HĐND 26/12/2018 Về chương trình hoạt động năm 2019 của HĐND huyện
50/TB-HĐND 04/12/2018 Kết luận của ông Bh'riu Liếc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại Hội nghị giao ban giữa TT HĐND huyện với TT HĐND các xã 6 tháng cuối năm 2018
102/BC-HĐND 04/12/2018 Kết quả hoạt động của HĐND huyện, xã từ đầu năm 2018 đến nay