Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đảng ủy Cơ quan chính quyền

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 57 items in 3 pages
78/TB-HĐND 17/02/2020 Lịch tiếp công dân năm 2020 của HĐND huyện Tây Giang khóa XI và của ông Bh'riu Liếc, đại biểu HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
81/NQ-HĐND 28/12/2019 Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020
82/NQ-HĐND 28/12/2019 Nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2020 trên địa bàn huyện Tây Giang
83/NQ-HĐND 28/12/2019 Chương trình hoạt động năm 2020 của HĐND huyện
84/NQ-HĐND 28/12/2019 Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tây Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
78/GM-UBND 20/12/2019 Tổ chức kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
75/QĐ-TTHĐ 20/12/2019 Triệu tập kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
69-CV/ĐU 20/11/2019 Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2019
86/HĐND-TT 12/11/2019 Thống nhất danh mục công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020
74/QĐ-HĐND 11/11/2019 Thành lập Đoàn giám sát
33/KH-HĐND 23/09/2019 Giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện về thực hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tại Phòng NN&PTNT ...
71/QĐ-HĐND 23/09/2019 Thành lập Giám sát của Ban Dân tộc HĐND huyện về thực hiện cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tại Phòng ...
70/TB-HĐND 27/08/2019 Thay đổi thời gian giám sát của HĐND huyện về triển khai thực hiện Quyết định 2663/QĐ-UBND
68/TB-UBND 22/08/2019 Thời gian giám sát của HĐND huyện về triển khai thực hiện Quyết định 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu ...
83/HĐND-TT 15/08/2019 Góp ý Đề cương báo cáo
31/KH-HĐND 14/08/2019 Giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí "Khu dân cư nông thông mới kiểu mẫu"
146/BC-HĐND 30/07/2019 Kết quả công tác tháng 7, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2019 của TT HĐND và các Ban HĐND huyện
66/TB-TTHĐ 09/07/2019 Kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
68/GM-UBND 01/07/2019 Tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
66/QĐ-HĐND 01/07/2019 Triệu tập kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021