Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đảng ủy Cơ quan chính quyền

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 115 items in 6 pages
06/GM-TTHĐ 06/09/2021 Dự họp giao ban thường trực HĐND huyện
03/NQ-HĐND 06/08/2021 Về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2020
04/NQ-HĐND 06/08/2021 Về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2021
05/NQ-HĐND 06/08/2021 Về thông qua bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và danh mục Kế hoạch đầu tư công ...
06/NQ-HĐND 06/08/2021 Về quyết định chủ trương đầu tư dự án kiên cố hóa giao thông đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện năm 2021
07/TB-HĐND 06/08/2021 Kết quả kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
08/NQ-HĐND 06/08/2021 Ban hành chương trình giám sát của HĐND huyện Tây Giang năm 2022
09/NQ-HĐND 06/08/2021 Về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
10/NQ-HĐND 06/08/2021 Về bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
11/NQ-HĐND 06/08/2021 Kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
04/GM-TTHĐ 28/07/2021 Tham dự kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
03/GM-TTHĐ 26/07/2021 Thường trực HĐND huyện tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và các ...
20/QĐ-TTHĐ 22/07/2021 Triệu tập kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026
04/CV-TTHĐ 20/07/2021 Về việc đôn đốc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XII
133/CV-HĐND 21/06/2021 Gửi nội dung giám sát năm 2022 của HĐND huyện
97/TB-TTHĐ 18/06/2021 Nội dung kết luận của đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Bhling Mia tại cuộc họp liên tịch ngày 17/6/2021
107/GM-TTHĐ 15/06/2021 Họp liên tịch HĐND huyện để chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII
111/NQ-HĐND 08/06/2021 Xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Trưởng, Phó Trưởng banDSân tộc HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
110/NQ-HĐND 08/06/2021 Xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
109/NQ-HĐND 08/06/2021 Xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Trưởng, Phó Trưởng ban kinh tế-xã hôi HĐND huyện Tây Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026