Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Đảng ủy Cơ quan chính quyền

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 129 items in 7 pages
100/GM-TTHĐ 22/01/2021 Thường trực HĐND huyện tổ chức họp liên tịch để bàn, thống nhất dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu phục vụ bầu cử đại biểu HĐND khóa XII, nhiệm ...
93/TB-HĐND 20/01/2021 Thay đổi thời gian tổ chức họp liên tịch
20/CTr-BDT 14/01/2021 Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND
21/CTr-BDT 14/01/2021 Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc HĐND
50/KH-HĐND 14/01/2021 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Ban Dân tộc huyện
22/CTr-BKTXH 14/01/2021 Giám sát 6 tháng đầu năm 2021 của Ban KT-XH HĐND huyện
98/GM-TTHĐ 13/01/2021 TT HĐND huyện tổ chức cuộc họp liên tịch để bàn chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nôi dung liên quan đến công tác ...
91/TB-TTHĐ 13/01/2021 Tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI
92/TB-HĐND 13/01/2021 Lịch tiếp công dân năm 2021 của TT HĐND huyện Tây Giang khóa XI và của ông Bh'ríu Liếc, đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
19/CTr-TTHĐ 13/01/2021 Chương trình công tác của TT HĐND khóa XI, năm 2021
93, 97->102/NQ-HĐND 25/12/2020 HĐND huyện ban hành các Nghị quyết 93, 97->102
217/BC-HĐND 25/12/2020 Tổng kết hoạt động của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2020
122/HĐND-TH 18/12/2020 Ấn định thời gian trình bày các báo cáo tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện
97/GM-TTHĐ 16/12/2020 Thường trực HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
120/HĐND-TH 15/12/2020 Thống nhất chủ trương điều chỉnh nhiệm vụ ngân sách năm 2020
96/GM-TTHĐND 14/12/2020 Thường trực HĐND huyện Tây Giang tổ chức cuộc họp để kiểm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 14 HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 và bàn thống nhất các ...
90/TB-TTHĐ 14/12/2020 Lịch làm việc tại các xã
95/GM-TTHĐ 27/11/2020 Thường trực HĐND huyện tổ chức cuộc họp để nhận xét, đánh giá tập thể TT HĐND các xã năm 2020 và một số nội dung liên quan khác
48/KH-HĐND 20/11/2020 Tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
47/KH-HĐND 09/11/2020 Giám sát việc triển khai thực hiện các NQ chuyên đề của HĐND huyện được ban hành tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021