Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Tây Giang là một huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Phía tây giáp Lào, phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên-Huế, phía đông giáp huyện Đông Giang, phía nam giáp huyện Nam Giang cùng tỉnh. Tây Giang được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2003 trên cơ sở tách huyện Hiên tỉnh Quảng Nam thành huyện Đông Giang và Tây Giang theo quyết định số 72/2003/NĐ-CP của thủ tướng chính phủ.

Tây Giang có tổng diện tích tự nhiên là 902,97km2
Diện tích: 90.296,56 (ha)
Dân số: 16,076 (người)
Gồm 10 xã, thị trấn

 

STT

Tên đơn vị
hành chính

Diện tích tự nhiên(Km2)

Dân số trung bình
(người)

1 Xã Ch, ơm 45,11 1,368
2 Xã A Xan 79,25 1,771
3 Xã Tr, Hy 81,77 1,042
4 Xã Lăng 223,39 1,864
5 Xã A Tiêng 64,51 2,490
6 Xã Bhallê 71,12 2,242
7 Xã Ga Ry 47,11 720
8 Xã A Nông 56,69 649
9 Xã Dang 86,17 1,492
10 Xã A Vương 147,84 1,770

CMS14 - Tin Tức - Tin Mới - Đọc Nhiều

Tin mới

Đăng nhập

 
 

Text/HTML
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?

Liên kết Website