Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 24/3/2019
                    THỨ/NGÀY
 NỘI DUNG
                  TT.HĐND
  TT.UBND VP HĐND&UBND                      ĐỊA ĐIỂM
LÃNH ĐẠO CHUYÊN VIÊN


THỨ/NGÀY

                NỘI DUNG

TT.HĐND
                                TT.UBND VP HĐND&UBND ĐỊA ĐIỂM
LÃNH ĐẠO CHUYÊN VIÊN
 
Thứ hai
18/3/2019
Sáng - 8h00’: Hội ý Thường trực UBND huyện

- Đ/c: CT, các PCT - Đ/c: C, PVP - Đ/c Công PH số 3


 
     
Chiều - 14h00’: Dự Lễ công bố thôn mới tại xã Avương
- Đ/c Mia Thôn Apát, Avương
 

  


   
 
Thứ ba
19/3/2019
Sáng  - 8h00’: Làm việc với Đoàn công tác dự án ADB
- Đ/c TT HĐND - Đ/c: CT, các PCT - Đ/c Hưng 
PH số 3
 - 7h30’: Làm việc với Tổ chức hành tinh mới về đầu tư cầu treo
  - Đ/c Linh    - Đ/c Crom PH số 3
- 9h00’: Làm việc với Công ty CP tài chính và phát triển năng lượng về kế hoạch sử dụng đất
   - Đ/c Linh - Đ/c Hưng - Đ/c Sơn  PH số 3
Chiều
 

 

   
Thứ tư
20/3/2019
Sáng - 8h00’: Dự họp với Đoàn công tác của Tiểu dự án ADB 

 - Đ/c Mia
  Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam   
 

     
 Chiều - 13h30’: Hội nghị CBCC Văn phòng HĐND&UBND huyện năm 2018
- Đ/c: TT, các Ban HĐND
- Đ/c: Mia, Blúi, Linh
- Đ/c: C, PVP
Tất cả CBCC
PH số 3

 
Thứ năm
21/3/2019
Sáng - 8h00: Làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su nam Giang
- Đ/c: TT HĐND - Đ/c: CT, các PCT - Đ/c Hưng - Đ/c Sơn PH số 3     
 


 
Chiều - 14h00’: Dự kiến Thông qua các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND huyện: Quy hoạch mở rộng TTHC huyện; Quy hoạch cụm công nghiệp Aró; Đề án đô thị loại V
- Đ/c: CT, các PCT - Đ/c Hưng - Đ/c Công PH số 3
- 14h00’: Làm việc với Sở TT-TT về công tác tổ chức triển làm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng sa-Trường sa của Việt Nam
- Đ/c Blúi

PH số 2
Thứ sáu
22/3/2019
Sáng - 9h00’: Họp bàn công tác giải quyết việc làm đối với nghề may (cơ sở chị Vân)
- Đ/c: TT HĐND - Đ/c: Mia, Blúi - Đ/c Arấy - Đ/c Điểu  PH số 3

 
   

     
 
Chiều


 


 
  
         
Thứ bảy
23/3/2019
Sáng


Chiều
 

 
Chủ nhật
24/3/2019
Sáng
         
Chiều  

 

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Tây Giang quyết tâm chung tay xây dựng Nông thôn mới.

 

Chính quyền điện tử