Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày 25/3/2019 đến ngày 31/3/2019
                    THỨ/NGÀY
 NỘI DUNG
                  TT.HĐND
  TT.UBND VP HĐND&UBND                      ĐỊA ĐIỂM
LÃNH ĐẠO CHUYÊN VIÊN


THỨ/NGÀY

                NỘI DUNG

TT.HĐND
                                TT.UBND VP HĐND&UBND ĐỊA ĐIỂM
LÃNH ĐẠO CHUYÊN VIÊN
 
Thứ hai
25/3/2019
Sáng - 8h00’: Họp Ban Thường vụ Huyện uỷ
- Đ/c Dung - Đ/c: Mia, Blúi, Linh
 
     
Chiều


 

  


   
 
Thứ ba
26/3/2019
Sáng  - 7h30’: Họp Ban Chỉ đạo giải quyết việc làm huyện Tây Giang
- Đ/c: TT HĐND - Đ/c Blúi  - Đ/c Arấy - Đ/c Điểu HT UBND huyện
 - 7h30’: Dự Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 15
  - Đ/c Mia  
HT Tỉnh ủy

 


 
Chiều - 13h30’: Làm việc với Ban Chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh

- Đ/c: CT, các PCT - Đ/c Hưng - Đ/c Sơn HT UBND huyện
 

 

   
Thứ tư
27/3/2019
Sáng

- 7h00’: Dự Lễ chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2019

- Đ/c: TT, các Ban HĐND   - Đ/c: CT, PCT Đ/c: C, PVP   Tất cả CBCC QT cột cờ huyện

- 8h00’: Dự Hội nghị Hợp tác xã

- Đ/c: TT HĐND - Đ/c: CT, PCT  - Đ/c Hưng  - Đ/c Sơn HT UBND huyện
 - 7h30’: Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

 - Đ/c Mia     BCH QS tỉnh
 - 8h00’: Dự Lễ sáp nhập thôn tại xã Bhalêê
   - Đ/c Blúi      Xã Bhalêê
 Chiều - 14h00’: Làm việc với Viện Sinh thái học miền Nam
- Đ/c Liếc - Đ/c: Mia, Linh  - Đ/c Hưng
PH số 3

 
Thứ năm
28/3/2019
Sáng - 7h30’: Họp Thường kỳ UBND huyện tháng 3/2019
- Đ/c: TT HĐND - Đ/c: CT, PCT - Đ/c: C, PVP - Đ/c Công HT UBND huyện     
 


 
Chiều - 14h00’: Sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3/2019
- Đ/c: TT, các Ban HĐND - Đ/c: Mia, Blúi, Linh - Đ/c: C, PVP Tất cả ĐV PH số 3

Thứ sáu
29/3/2019
Sáng - 7h30’: Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi vịu trí công chức cấp xã, giai đoạn 2016-2019
- Đ/c: TT HĐND - Đ/c: CT, PCT - Đ/c Hưng - Đ/c Crom  HT UBND huyện

 
   

     
 
Chiều


 


 
  
         
Thứ bảy
30/3/2019
Sáng


Chiều
 

 
Chủ nhật
31/3/2019
Sáng
         
Chiều  

 

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Tây Giang quyết tâm chung tay xây dựng Nông thôn mới.