Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quản lý thông tin

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
161 Zơrâm Nhương
Phó Chủ tịch HĐND
HĐND
01676968080


zoramnhuong0306@gmail.com
162 Arất Keo
Văn phòng Đảng ủy
Đảng ủy
01698901494


163 Ating Với
Bí thư Đảng ủy
Đảng ủy
01686547915


atingvoithonarec@gmail.com
164 Alăng Nhum
CC VP-TK
UBND
01635765570


nhumxadang@gmail.com
165 Phạm Sáu
Phó Chủ tịch UBND
UBND
0966091674


phamsaudang72@gmail.com
166 Nguyễn Thanh Tâm
Chủ tịch UBND
UBND
0966555937


tamndtg@gmail.com
167 Ông Văn Kiêm
Bí thư
Đảng ủy
0986.569.989


ovkiemvptg@gmail.com
168 Lê Kiệt
Giám đốc
Kho bạc NN
0903580045
02353796479

169 Ngô Minh Yến
Phó Giám đốc
Kho bạc NN
0976022461
02353796480

170 Nguyễn Huy Thông
Giám đốc
TT YTẾ
0967721313


thongyt@gmail.com
171 Alăng Sơn
Phó Giám đốc
TT YTẾ
0984424979
02353605444

langson8375@gmail.com
172 Z'râm Ngọ
Phó Giám đốc
TT YTẾ
0964903311


ngotaygiang@gmail.com
173 zrâm Báo
Giám đốc
TT DS&KHHGĐ
01236898886


bszrbao@gmail.com
174 Nguyễn Hưu
Phó Giám đốc
TT DN&HN
0943111355


175 Đoàn Công Thành
Giám đốc
TT DN&HN
0905007045
02353796429

thanhthuantaygiang@gmail.com
176 Lê Văn Kim
Phó Giám đốc
TT BD CT
01262763909
02353796058

vankimtg@gmail.com
177 Huỳnh Kim Tín
Giám đốc
TT BD CT
0905333216
02353796058

178 Phạm Quốc Hường

TT XT,ĐT&PT DL
0972757054


quochuongtaygiang@gmail.com
179 Phạm Bá Dũng
Phó Giám đốc
TT VH-TT
01656573113
02353796554

zungbinh@gmail.com
180 Pơloong Trung Kiên
Phó Giám đốc
TT VH-TT
01675414335
0235796554

trungkienvhtg@gmail.com
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch