Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quản lý thông tin

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
141 Trần Thị Thu Thảo
Hiệu Trưởng
Trường Mầm non Sơn Ca
0988565630
02353796296

thuthaotranthi192@gmail.com
142 Pơloong Trám
Chủ tịch UBMTTQVN
UBMTTQVN
01679385954


tramarung@gmail.com
143 Alăng Ahon
CC VP-TK
UBND
01635346680


ahontaygiang@gmail.com
144 Bríu Xới
CC VP-TK
UBND
01674674685


briuxoianong@gmail.com
145 Bríu Thị Linh
Phó Chủ tịch UBND
UBND
01656857617


briuthilinh1985@gmail.com
146 Hồ Cởi
Phó Chủ tịch UBND
UBND
01673579997


coidataygiang@gmail.com
147 Alăng Thành
Phó Chủ tịch UBND
UBND
0943450142


koonhden@gmail.com
148 Avô Quốc Tổng
Chủ tịch UBND
UBND
01258107476


tongtaygiang@gmail.com
149 Nguyễn Xuân Hồng
Phó Chủ tịch
HĐND
01674173757


xuanhongnguyen69@gmail.com
150 Pơloong Liên
Phó Bí thư Đảng ủy
Đảng ủy
0962111656


poloonglien79@gmail.com
151 Hồ Mã Nhi
Bí thư Đảng ủy
Đảng ủy
0913499970


nhitaygiang@gmail.com
152 Bnướch Thị Blêu
Phó Hiệu Trưởng
Trường Mầm non Vành Khuyên
0868728123


153 Arất Thị Đào
Hiệu Trưởng
Trường Mầm non Vành Khuyên
0964497654


daotrucnhanmn@gmail.com
154 Coor Thị Thanh
Phó Hiệu Trưởng
Trường PTDTBT Tiểu học Avương
0979510023


155 Võ Văn Cao
Phó Hiệu Trưởng
Trường PTDTBT Tiểu học Avương
0974400086


vancaotg@gmail.com
156 Tạ Ngọc Lanh
Hiệu Trưởng
Trường PTDTBT Tiểu học Avương
0962111194


talanhtaygiang@gmail.com
157 Pơloong Thị Mơới
CC VP-TK
UBND
0984763249


poloongthimooi123@gmail.com
158 Bhling Vượt
CC VP-TK
UBND
01667377794


vuotavuong@gmail.com
159 Arâl Ta
Phó Chủ tịch UBND
UBND
01662851979


taavuong@gmail.com
160 Bhling Bơn
Chủ tịch UBND
UBND
0982918469


    

Văn bản mới

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch