Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quản lý thông tin

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
121 Cơlâu Điêng
CC VP-TK
UBND
01672648810


colaudieng0305@gmail.com
122 Alăng Thị Thiếu
Phó Chủ tịch UBND
UBND
0966270137


thieualang@gmail.com
123 Pơloong Acông
Phó Chủ tịch UBND
UBND
01632445878


congpoloong@gmail.com
124 Blúp ẤmLòng
Phó Chủ tịch UBND
UBND
01629093716


mlngblup118@gmail.com
125 Lê Trung Thủy
Chủ tịch UBND
UBND
0987178680
02353796575

thuytaygiang@gmail.com
126 Zơrâm Nhứt
Phó Chủ tịch HĐND
HĐND
01633105228


127 P'loong Đo
Phó Bí thư Đảng ủy
Đảng ủy
01652640115


poloongdo1970@gmai.com
128 Bríu Quân
Bí thư Đảng ủy
Đảng ủy
0975044740
02353609740

briuquantg@gmail.com
129 Alăng Thị Đin
Văn thư
Trường Tiểu học Anông
01627865494


dinhthanong@gmail.com
130 Hà Văn Hoa
Phó Hiệu Trưởng
Trường Tiểu học Anông
01627450400


vanhoadt610@gmail.com
131 Nguyễn Như Thọ
Hiệu Trưởng
Trường Tiểu học Anông
0987566631


nhuthotgiang@gmail.com
132 Hốih Cam
CC VP-TK
UBND
01652639653


hoihcam@gmail.com
133 Arất Ớt
CC VP-TK
UBND
01687273597


aratot.tatgiang@gmail.com
134 Pơloong Nhiên
Phó Chủ tịch UBND
UBND
0963991649


nhien86taygiang@gmail.com
135 Alăng Láy
Phó Chủ tịch UBND
UBND
01685360479


136 Yđêl Bốn
Chủ tịch UBND
UBND
01643573469


bonanong73@gmail.com
137 Bhling Bênh
Phó Chủ tịch HĐND
HĐND
01678955427


bhlingbenh@gmail.com
138 Arâl Thương
Bí thư Đảng ủy
Đảng ủy
01687001632


aralthuong@gmail.com
139 Bríu Cơơnh
Phó Hiệu Trưởng
Trường Mầm non Sơn Ca
0988611409
02353796296

briucoonh@gmail.com
140 Cơlâu Thị Háo
Phó Hiệu Trưởng
Trường Mầm non Sơn Ca
0975628447
02353796296

haomntaygiang@gmail.com
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch