Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quản lý thông tin

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
101 Nguyễn Bá Hiển
Phó Chủ tịch UBND
UBND
01629994589


bahien600@gmail.com
102 Nguyễn Khoa Vẽ
Phó Chủ tịch UBND
UBND
01234456437


nguyenkhoave@gmail.com
103 Bríu Hùng
Chủ tịch UBND
UBND
01699999289


briuhung@gmail.com
104 Huỳnh Ngọc Hưng
Phó Hiệu Trưởng
Trường THPT Tây Giang
01677361332


hunghtnttg@gmail.com
105 Nguyễn Công Tươi
Phó Hiệu Trưởng
Trường THPT Tây Giang
0962729688


tuoinguyencong54@gmail.com
106 Arâl Mai Tình
Phó Hiệu Trưởng
Trường THPT Tây Giang
0916117764


dgsilveral@gmail.com
107 Đinh Văn Tư
Hiệu Trưởng
Trường THPT Tây Giang
0914167578
02353796407

tudvtgiang@gmail.com
108 Nguyễn Thị Kim Loan
VP-TH
Trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi
0906690101


loanquan8485@gmail.com
109 Nguyễn Quang Tuấn
Phó Hiệu Trưởng
Trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi
01673827579


nguyenquangtuan23@gmail.com
110 Nguyễn Trung Tâm
Phó Hiệu Trưởng
Trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi
0985300138


nguyentamtk12@gmail.com
111 Hồ Thị Tâm
Hiệu Trưởng
Trường PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi
0965992902


hothitampht@gmail.com
112 Nguyễn Thị Ánh Như
Phó Hiệu Trưởng
Trường Mầm non Họa Mi
01664292400
02353605464

nhutaygiang@gmail.com
113 Trần Thị Ngọc Nghi
Phó Hiệu Trưởng
Trường Mầm non Họa Mi
0916772578
02353605464

ngocnghitg@gmail.com
114 Trần Thị Bốn
Hiệu Trưởng
Trường Mầm non Họa Mi
0978773239
02353796435

bontaygiang@gmail.com
115 Lê Thị Cúc
VP-TH
Trường Phổ thông DTNT Tây Giang
0978994475


lethicucptdtnttg@gmail.com
116 Alăng Điếu
Phó Hiệu Trưởng
Trường Phổ thông DTNT Tây Giang
0978089777


alangdieu777@gmail.com
117 Trần Văn Sỹ
Phó Hiệu Trưởng
Trường Phổ thông DTNT Tây Giang
01682368321


118 Nguyễn Thanh Triều
Hiệu Trưởng
Trường Phổ thông DTNT Tây Giang
0988826119


119 Blúp Ngôn
Chủ tịch UBMTTQVN
UBMTTQVN
01652800742


mattran@gmail.com
120 Alăng Natasa
CC VP-TK
UBND
0984467149


alangnatasa@gmail.com
    

Văn bản mới

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch