Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quản lý thông tin

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
81 Hồ Văn Nhia
Chủ tịch UBND
UBND
0989809037


82 Alăng Tài
Phó Chủ tịch HĐND
HĐND
01678361718


83 Nguyễn Giàu
Phó Bí thư Đảng ủy
Đảng ủy
0987371089


84 Hồ Văn Mới
Bí thư Đảng ủy
Đảng ủy
01634427422


85 Alăng Thị Mến
Văn thư
Trường PTDTBT Tiểu học Tr'hy
01686896448


86 Coor Tư
Phó Hiệu Trưởng
Trường PTDTBT Tiểu học Tr'hy
01693436445


cotupht@gmail.com
87 Trần Trực
Hiệu Trưởng
Trường PTDTBT Tiểu học Tr'hy
01688444652
02356509990

trantruc1964@gmail.com
88 Hốih Thị Đếp
CC VP-TK
UBND
0962111626


deptrhy89@gmail.com
89 Nguyễn Thị Lênh
CC VP-TK
UBND
01627876190


lenhaxan85@gmail.com
90 Bling Minh
Phó Chủ tịch UBND
UBND
01666126362


91 Cơlâu Rinh
Phó Chủ tịch UBND
UBND
01646899864


92 Zơrâm Hướp
Chủ tịch UBND
UBND
01697550972


huoptrhy@gmail.com
93 Bơloong Hùng
Phó Chủ tịch HĐND
HĐND
0965201667


hungbloong039@gmail.com
94 Alăng Muôn
Phó Bí thư Đảng ủy
Đảng ủy
0968154649


muontg105@gmail.com
95 Trần Văn Ta
Bí thư Đảng ủy
Đảng ủy
01636555237


congtadienban@gmail.com
96 Alăng Thị Tớp
VP-TH
Trường Tiểu học xã Lăng
01676522740


truongthxalang@gmail.com
97 Nguyễn Phước Mác
Phó Hiệu Trưởng
Trường Tiểu học xã Lăng
0988007082


phuocmac80@gmail.com
98 Đỗ Quốc
Hiệu Trưởng
Trường Tiểu học xã Lăng
0976012126
02353796406

quoctg77@gmail.com
99 Coor Thị Hơn
CC VP-TK
UBND
01647691715


CoorHon1989@gmail.com
100 Alăng Men
CC VP-TK
UBND
01664699899


mennallang@gmail.com
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch