Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quản lý thông tin

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
61 Zơrum Nham
Phó Hiệu Trưởng
Trường PTDTBT THCS Ch'ơm
0978954250


62 Phạm Công Đức
Phó Hiệu Trưởng
Trường PTDTBT THCS Ch'ơm
0987569690


congducpham2014@gmail.com
63 Nguyễn Đông Vũ
Hiệu Trưởng
Trường PTDTBT THCS Ch'ơm
0985661285


dongvutg@gmail.com
64 Ríah Nhít
CC VP-TK
UBND
01684574745


riahnhit@gmail.com
65 Pơloong Hề
CC VP-TK
UBND
01628900914


poloonghe@gmail.com
66 Nguyễn Minh Hoàng
Phó Chủ tịch UBND
UBND
0988954345


hoangtaygiang@gmail.com
67 Alăng Rép
Phó Chủ tịch UBND
UBND
01699652034


68 Bríu Hồ
Phó Chủ tịch UBND
UBND
10644876793


69 Hồ Đắc Vinh
Chủ tịch UBND
UBND
0988976649


vinhtaygiang@gmail.com
70 Bling Thị Đẹp
Phó Chủ tịch HĐND
HĐND
01667812494


71 Pơloong Năng
Bí thư Đảng ủy
Đảng ủy
01659191846


72 Phạm Thị Minh Duyên
Văn thư
Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng
0985659766


duyenptm.08cdvpla@gmail.com
73 Trần Đình Thiên Sang
Phó Hiệu Trưởng
Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng
01632822925


dongtrong2810@gmail.com
74 Pơloong Nhao
Phó Hiệu Trưởng
Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng
01628291877


nhaopoloong.ltt@gmail.com
75 Nguyễn Viết Trường
Hiệu Trưởng
Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng
0974045210


nguyenviettruongtg@gmail.com
76 Cơlâu Bằng
CC VP-TK
UBND
0965742949


77 Bríu Nhấn
CC VP-TK
UBND
01679444087


briunhan@gmail.com
78 Tơ Ngon Tờ
Phó Chủ tịch UBND
UBND
01656007954


totaygiang@gmail.com
79 Alăng Sanh
Phó Chủ tịch UBND
UBND
01693817774


sanh77@gmail.com
80 Pơloong Anghệ
Phó Chủ tịch UBND
UBND
01666733361


anghe@gmail.com
    

Văn bản mới

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới