Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quản lý thông tin

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
21 Vũ Phúc Thịnh
Giám đốc
BQL RPH Avương
0989633579


thinhbqlavuong@gmail.com
22 Nguyễn Xuân Lĩnh
Hành chính
Hạt KL RĐD Sao la
0979771722


xuanlinhdx1986@gmail.com
23 Lê Công Tín
Phó Hạt trưởng
Hạt KL RĐD Sao la
0905165047


lecongtin@gmail.com
24 Lê Hoàng Sơn
Hạt trưởng
Hạt KL RĐD Sao la
0976667878


sonklqn@gmail.com
25 Riah Trao
Hạt trưởng
Hạt Kiểm lâm
01696062796
02353796497

26 Trâng Thị Như Tiền
Văn phòng
Đài TT-TH
01667992024


nhutientaygiang@gmail.com
27 Nguyễn Văn Phước
Phó Trưởng Đài
Đài TT-TH
0944445219
02353796465

phuoctaygiang@gmail.com
28 Trần Viết Việt
VP-TH
Chi Cục TK
0906074525
02353796025

tvvietqna@gso.gov.vn
29 Lý Ngọc Tín
Chi cục Phó
Chi Cục TK
01688593359
02353796025

lntin@gso.gov.vn
30 Nguyễn Sỹ
Chi cục trưởng
Chi Cục TK
0977829852
02353796625

nsyqna@gso.gov.vn
31 Nguyễn Hữu Tới
Phó Chi cục Thuế
Chi Cục thuế
0978546609
02353796090

nhtoi.qna@gdt.gov.vn
32 Kalâu Den
Trưởng Chi cục Thuế
Chi Cục thuế
0988333623
02353796589

klauden.qna@gdt.gov.vn
33 Clâu Thìn
VP-TH
Toàn Án ND
01644780886
02353796996

thinlawdhv@gmail.com
34 Phạm Văn Hân
Chánh án
Toàn Án ND
0914464392
02353796047

phamvanhan1975@gmail.com
35 Phan Tấn Pháp
Phó Chi cục trưởng
Chi Cục THA
01225505590


36 Huỳnh Dũng Dự
Chi cục trưởng
Chi Cục THA
0971090335


37 Phạm Việt Đức
CTVP
Cơ quan QSự
0905561909
02353796815

38 Alăng Đáo
PCH-ĐV
Cơ quan QSự
0974102071
02353796606

39 Đinh Văn Tiến
PCHT-TMT
Cơ quan QSự
0977057338
02353796519

40 Lê Văn Hiến
Chính trị viên
Cơ quan QSự
0983187522
02353796439

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch