Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quản lý thông tin

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
281 Bríu Thị Nem
Trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0972999018
02353796033

nemtaygiang@gmail.com
282 Nguyễn Văn Hiếu
Phó Trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0905063533
02353796649

vanhieutgiang@gmail.com
283 Nguyễn Tâm Hiếu
Phó Trưởng phòng
Phòng Nội vụ
0905122368
02353796033

nthtaygiang@gmail.com
284 Nguyễn Văn Ngọc
Trưởng phòng
Phòng Tư pháp
0977426298
02353796012

ngoctptg@gmail.com
285 Lưu Văn Hoàng
Chánh Thanh tra
Thanh tra
0985090984
02353796080

hoantttaygiang@gmail.com
286 Nguyễn Chí Toàn Toàn
Trưởng phòng
Phòng VH&TT
0979204818
02353796019

chitoantg@gmail.com
287 Alăng Bưng
Phó Trưởng phòng
Phòng VH&TT
01668077803
0235.3796678

288 Nguyễn Văn Phú
Trưởng phòng
Phòng NN&PTNT
0964848589
0235.3796450

nguyenphutg@gmail.com
289 Lê Văn Hiếu
Phó Trưởng phòng
Phòng NN&PTNT
01689247752
02353796050

hieunntg@gmail.com
290 Cơlâu Hớp
Trưởng phòng
Phòng Dân tộc
0947298444
02353796988

291 Nguyễn Công Nam
Phó Trưởng phòng
Phòng Dân tộc
0916874729
0235796988

congnamtg@gmail.com
292 Nguyễn Hồng Tĩnh
Phó Trưởng phòng
Phòng GD&ĐT
0914534767
02353796405

honglinhtg@gmail.com
293 Nguyễn Anh Tuấn
Trưởng phòng
Phòng GD&ĐT
0982692628
02353796021

anhtuanpht@gmail.com
294 Võ Văn Cường
Phó Trưởng phòng
Phòng Y tế
01656919959
0235.3796469

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch