Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quản lý thông tin

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
261 Vũ Như Trạng
Phó Trưởng ban
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
0979428708


nhutrangbtg@gmail.com
262 Nguyễn Văn Lợi
Phó Trưởng ban
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
0917348450


vanloi1963@gmail.com
263 Phạm Văn Xứng
Trưởng Ban
Ban Tuyên giáo Huyện ủy
0914464034


pvxtaygiang@gmail.com
264 Lưu Văn Khương
Phó Trưởng ban
Ban Tổ chức Huyện ủy
0943337005
02353796036

khuongbtc@gmail.com
265 Nguyễn Ngọc Bằng
Phó Trưởng ban
Ban Tổ chức Huyện ủy
0973551820
02353796036

ngocbang31k9@gmail.com
266 Alăng Thanh
Phó Trưởng ban
Ban Tổ chức Huyện ủy
0981603027
02353796036

267 Cơlâu Hạnh
Trưởng Ban
Ban Tổ chức Huyện ủy
0974289777
02353796536

hanhtaygiang@gmail.com
268 Trần Văn Quang
Trưởng Ban
Ban Dân vận Huyện ủy
0903353070
02353796035

qyuangtctg1211@gmail.com
269 Hốih Thị Blúi
Phó Trưởng ban
Ban Dân vận Huyện ủy
01688816575
02353796048

bluidvtg@gmail.com
270 Đặng Công Thuật
Phó Trưởng ban
Ban Dân vận Huyện ủy
0971098919
02353796048

congthuatvphu@gmail.com
271 Nguyễn An
Chách Văn phòng Huyện ủy
Văn phòng Huyện ủy
0966255511
0235.3796569

272 Bh'riu Liếc
Bí thư Huyện ủy
TT Huyện ủy
01699995999
05103987090

liectgctu@gmail.com
273 Nguyễn Thị Thu Hương
Phó Chánh Văn phòng
Văn phòng Huyện ủy
0965535732
02353796040

274 Đoàn Thanh Thuận
PBT TT Huyện ủy
TT Huyện ủy
0914065629
05103796038

vphutaygiang@gmail.com
275 Bhling Mia
PBT Huyện ủy - CT UBND huyện
TT Huyện ủy
01699991599
05103796070

miatg95@gmail.com
276 Nguyễn Văn Lượm
Phó Bí thư
TT Huyện ủy
0982348117


277 C'lâu Hạnh
Trưởng Ban
Ban Tổ chức Huyện ủy

0510.3796536

278 Phạm Văn Xứng
Trưởng Ban
Ban Tuyên giáo Huyện ủy

0510.3796035

279 Nguyễn Công Nam
Phó Chủ nhiệm
Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

0510.3796538

280 Đinh Tiền
Chủ nhiệm
Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy

0510.3796538

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch