Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quản lý thông tin

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
241 Lê Kim Vị
UVTT
UBMTTQVN huyện
01628057685
02353796044

vitaygiang@gmail.com
242 Bríu Thị Sen
Chánh Văn phòng
Văn phòng HĐND&UBND
0976485305
05103796018

sentaygiang@gmail.com
243 Bhling Mia
Chủ tịch UBND huyện
TT UBND huyện
01699991599
05103796070

miatg95@gmail.com
244 Arất Blúi
PCT TT UBND huyện
TT UBND huyện
0979194199
05103796027

aratbluivietnam@gmail.com
245 Phạm Thành Hưng
Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND
Văn phòng HĐND&UBND
0968168376
0510.3796017

hungvptg@gmail.com
246 Lê Hoàng Linh
PCT UBND huyện
TT UBND huyện
0988976639
05103796540

hoanglinhvietnam@gmail.com
247 Nguyễn Thị Kim Ánh
Phó Trưởng ban
Ban KT-XH
0968589186
02353796045

kimanhhdnd1982@gmail.com
248 Nghiên cứu tổng hợp

Văn phòng HĐND&UBND

02353796440

249 Văn Thư

Văn phòng HĐND&UBND

02353796016

250 Trần Văn Quang
Trưởng Ban
Ban KT-XH
0903353070


quangtctg1211@gmail.com
251 Nguyễn Văn Việt
Phó Trưởng ban
Ban Pháp chế
0988332509
02353796045

vanviet0988@gmail.com
252 Phạm Văn Xứng
Trưởng Ban
Ban Pháp chế
0965936633


pvxtaygiang@gmail.com
253 Hồ Xuân Danh
Phó Trưởng ban
Ban Dân tộc
0985707525
0235796045

254 Cơlâu Hạnh
Trưởng Ban
Ban Dân tộc
0974289777


hanhtaygiang@gmail.com
255 Pơloong Đinh
Phó Chủ tịch HĐND
TT. HĐND huyện
01657182346
02353796997

dinhhdndtg@gmail.com
256 Phùng Thị Dung
Phó Chủ tịch HĐND
TT. HĐND huyện
0905320316
02353796020

dung1971tg@gmail.com
257 Bh'ríu Liếc
CT.HĐND huyện
TT. HĐND huyện
01699995999

liectgctu@gmail.com
258 Mạc Như Phương
Phó Chủ nhiệm
Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy
0903585639
02353796037

phuonghutg@gmail.com
259 Alăng Bao
Phó Chủ nhiệm
Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy
01684179726
02353796037

baoanong@gmail.com
260 Đinh Tiền

Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy
0988332721
02353796037

bhoriutieng@gmail.com
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch