Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quản lý thông tin

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
221 C'lâu Pia
CT HCTNXP
Hội Cựu TNXP
01644166799


222 Bhling Biên
CT LĐLĐ
Liên Đoàn LĐ
0966240022


blingbien@gmail.com
223 Zơrâm Vỹ
PCT HCCB
Hội Cự chiến binh
0987882528
02353796007

vy75tg@gmail.com
224 Pơloong Đức
PCT HCCB
Hội Cự chiến binh
0949434122
02353796007

225 Alăng Đàn
CT HCCB
Hội Cự chiến binh
0962109585
02353796007

226 Lê Kim Vân
CT HLHPN
Hội Liên hiệp phụ nữ
0982506236
02353796570

vanlinhtg@gmail.com
227 Nguyễn Thị Tâm

Hội Liên hiệp phụ nữ

02353981319

nguyenthitamtaygiang@gmail.com
228 Văn phòng

Hội Liên hiệp phụ nữ

02353796057

hoilhpntaygiang@gmail.com
229 Z'râm Ka Gió
Chủ tịch HND
Hội Nông dân
0966266611
02353796542

conhdanhtg@gmail.com
230 Pơloong Lâm
PCT HND
Hội Nông dân
0965716266
02353796042

nongdantaygiang@gmail.com
231 Hốih Biêu
PCT HND
Hội Nông dân
01698274138
02353796042

nongdantaygiang@gmail.com
232 Văn phòng

Hội Nông dân
0962109380
02353796042

nittaygiang@gmail.com
233 Văn phòng

Huyện đoàn

02353796043

234 Cơlâu Hoài
PBT Huyện đoàn
Huyện đoàn
0961133575
02353796043

hoaitaygiang@gmail.com
235 Coor Lúp
PBT Huyện đoàn
Huyện đoàn
01634651433
02353796043

lup85taygiang@gmail.com
236 Nguyễn Văn Kỳ
Bí thư
Huyện đoàn
0979199513
02353796543

vankytgiang@gmail.com
237 C'lâu Nghi
Chủ tịch UBMTTQVN
UBMTTQVN huyện
0977172807
02353796004

colaunghitg@gmail.com
238 Bríu Thị Mỹ
Phó Chủ tịch UBMTTQVN
UBMTTQVN huyện
01653754707


mymttg@gmail.com
239 Dương Sáu
PCT UBMTTQVN
UBMTTQVN huyện
0905059333
02353796544

duóngautg@gmail.com
240 Văn Phòng

UBMTTQVN huyện

02353796044

mattrantg@gmail.com
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch