Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quản lý thông tin

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 15 GoPage size:
201 Tổng hợp

Phòng GD&ĐT

02353796022

202 Lê Văn Dũng
Phó Trưởng phòng
Phòng KT-HT
0983097717
02353796639

dungqncom@gmail.com
203 Nguyễn Quốc Kỳ
Phó Trưởng phòng
Phòng GD&ĐT
0977034929
02353796522

kygiaoductg@gmail.com
204 Hồ Minh Long
Phó Trưởng phòng
Phòng LĐ,TB&XH
0935058028


minhlongtg@gmail.com
205 P'long Plênh
Phó Trưởng phòng
Phòng LĐ,TB&XH
01654665772


lenhtaygiang78@gmail.com
206 Bríu Thị Ni
Phó Trưởng phòng
Phòng GD&ĐT
0914255375
02353796403

briunitaygiang@gmail.com
207 Phan Trung Phi
Trưởng phòng
Phòng TC-KH
0914464379


ptptaygiang@gmail.com
208 Hồ Ngọc Huy
Phó Trưởng phòng
Phòng TC-KH
0913668196


huytcg@gmail.com
209 Zơrâm Buôn
Trưởng phòng
Phòng TN&MT
0981461119
0510.3796919

buonnvtaygiang@gmail.com
210 Bhling Miên
Phó Trưởng phòng
Phòng NN&PTNT
0975684567


blingmien@gmail.com
211 Hốih Danh
Phó Trưởng phòng
Phòng TC-KH
0944489262


212 Võ Thị Thương

BĐD Hội NCT
0981313115


vothithuong212@gmail.com
213 Lê Quốc Bảo
Phó Trưởng phòng
Phòng TN&MT
0914062612
0510.3796011

lebaotg@gmail.com
214 Alăng Đen

BĐD Hội NCT
01666232483


alangdeng26021992@gmail.com
215 Bhling Hú
Phó Trưởng ban
BĐD Hội NCT
01664545259


216 Pơloong Nấp
Trưởng Ban
BĐD Hội NCT
01695330519


217 Blúp Yên
CT Hội NCĐDC
Hội NN CĐDC
01695357494


218 Nguyễn Thị Chân
CT Hội KH
Hội Khuyến học
01664046699


219 Trần Thị Hồng Thu
PCT Hội CTĐ
Liên Đoàn LĐ
0949722868
02353796644

hongthutaygiang@gmail.com
220 Bhling Apú
CT Hoội CTĐ
Hội Chữ thập đỏ
0964077977
02353796048

    

Văn bản mới

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch