Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Quản lý thông tin

Phòng ban:
select
Tên:
Email:
Điện thoại:
STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page:of 14 GoPage size:
1 Lê Văn Thu
Chính trị viên phó
Đồn BP Axan
0986301155


2 Văn Thanh Lộc
Phó Đồn trưởng
Đồn BP Axan
0963971591


3 Nguyễn Quang Liển
Phó Đồn trưởng
Đồn BP Axan
0965759966


4 Đỗ Xuân Quang
Phó Đồn trưởng
Đồn BP Axan
0979199307


5 Bùi Đức Hạnh
Chính trị viên
Đồn BP Axan
0964569696


6 Ngyễn Trường Quy
Đồn trưởng
Đồn BP Axan
0968418844


7 Nguyễn Xuân Thành
Chính trị viên phó
Đồn BP Anông
0983162380


8 Nguyễn Đức Thành
Phó Đồn trưởng
Đồn BP Anông
0982876137


9 Nguyễn Bá Tố
Phó Đồn trưởng
Đồn BP Anông
0961878734


10 Nguyễn Đăng Tuấn
Chính trị viên
Đồn BP Anông
0962964829


11 Lê Viết Sang
Phó Giám đốc
BQLDA 661
0905143519
02353796848

levietsang@gmail.com
12 Phan Thị Vân
Kế toán
Nông trường CS TG2
0968488275


13 Lê Viết Đạt
Giám đốc
Nông trường CS TG2
0988854358
02353796199

vietdatnrc@gmail.com
14 Vũ Văn Hoàn
Giám đốc
Nông trường CS TG1
01662589353
02353796414

hoannaruco@yahoo.com
15 Lê Nho Vỹ
Hành chính
Hạt kiểm lâm RPH Bắc SB
0983800765


lenhovykl@gmail.com
16 Trần Công Anh
Phó Hạt trưởng
Hạt kiểm lâm RPH Bắc SB
0984386565
02353796596

conganhdb@gmail.com
17 Lê Viết Sang
Hạt trưởng
Hạt kiểm lâm RPH Bắc SB
0905143519


levietsang@gmail.com
18 Phạm Văn Anh
Hành chính
BQL RPH Avương
0982744919


19 Đinh Viết Tùng
Phó Giám đốc
BQL RPH Avương
0982898667


tungbqlavuong@gmail.com
20 Nguyễn Văn Hoàng
Phó Giám đốc
BQL RPH Avương
0989439599


nguyenhoangbqlavuong@gmail.com
    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mới

Tin đọc nhiều