Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

CHUNG TÂY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

VĂN BẢN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 44 items in 3 pages
54/TB-UBND 12/05/2015 Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bhling Mia tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Bhalêê
Số 21/TB-BCĐ 08/05/2015 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo XD NTM huyện Tây Giang
Số 22TB-VPĐP 08/05/2015 Kết luận của đồng chí Bhling Mia, Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tại cuộc họp kết quả triển khai công tác xây dựng NTM đến tháng ...
51/TB-UBND 07/05/2015 Thông báo kết luận của đồng chí Bhling Mia-Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Lăng
Số 20CV-BCĐ 03/05/2015 Về việc bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi công tác xây dựng NTM cấp xã.
Số 1420/QĐ-UBND 21/04/2015 Phê duyệt Đề án kiện toàn bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giá xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Số 543/QĐ-UBND 14/04/2015 Quyết định thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện Tây Giang.
Số 18/CV-BCĐ 27/03/2015 Về việc đôn đốc xây dựng Đề án phát triển sản xuất và Kế hoạch củng cố, phát triển các tiêu chí đã đạt.
Số16/TB-VPĐP 24/03/2015 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Văn phòng Điều phối NTM huyện Tây Giang
Số 03 KH-TCĐ 19/03/2015 Triển khai xây dựng xã Lăng đạt chuẩn NTM năm 2015
Số 235/QĐ-UBND 03/03/2015 Quyết định Thành lập Tổ Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới năm 2015 tại xã Lăng
Số 236/QĐ-UBND 03/03/2015 Quyết định Thành lập Tổ Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới năm 2015 tại xã Atiêng
Số 12/CV-BCĐ 02/03/2015 Về việc báo cáo xây dựng NTM trên địa bàn xã và kế hoạch thực hiện năm 2015 và giai đoạn 2016-2020.
Số 11/KH-BCĐ 25/02/2015 Triển khai xây dựng xã: Lăng, Atiêng đạt chuẩn NMT năm 2015
Số10/TBKL-BCĐ 25/02/2015 Kết luận của đồng chí Bhling Mia, Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo NTM huyện và triển khai kế hoạch xây dựng các xã: Lăng, Atiêng đạt chuẩn NTM năm ...
Số 03 KH-BCĐ 06/01/2015 Hoạt động của BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Tây Giang năm 2015
Số 4001/QĐ-UBND 17/12/2014 Ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số 1996/QĐ-TTg 04/11/2014 Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng Điều phối ...
Số 2361/QĐ-UBND 01/08/2014 Ban hành quy định việc đánh giá và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Số: 372/QĐ-TTg 14/03/2014 về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

    
    

Phần mềm Hành chính công

 

Tin mớiChương trình, Kế hoạch