Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Giấy mời xã huyện

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 108/GM-UBND
Ngày ban hành: 24/06/2019
Người ký: Alăng Arấy
Ngày hiệu lực: 24/06/2019
Tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:108.GM-UBND.pdf[ Tải về ]214.06 Kb

Nội dung trích yếu :
Tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019