Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Giấy mời xã huyện

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 106/GM-UBND
Ngày ban hành: 18/06/2019
Người ký: Lê Hoàng Linh
Ngày hiệu lực: 18/06/2019
Làm việc với Ủy ban Chính quyền huyện KạLừm, tỉnh SêKông, nước CHCDND Lào, để bàn thống nhất các nội dung dự thảo Đề án triển khai một số hoạt động đối ngoại hỗ trợ, giúp đỡ một số cụm bản của huyện K
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:106.GM-UBND.pdf[ Tải về ]287.34 Kb

Nội dung trích yếu :
Làm việc với Ủy ban Chính quyền huyện KạLừm, tỉnh SêKông, nước CHCDND Lào, để bàn thống nhất các nội dung dự thảo Đề án triển khai một số hoạt động đối ngoại hỗ trợ, giúp đỡ một số cụm bản của huyện KaLừm (giai đoạn 2019-2020)