Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Giấy mời xã huyện

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 92/GM-UBND
Ngày ban hành: 28/05/2019
Người ký: Alăng Arấy
Ngày hiệu lực: 28/05/2019
Tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Cjỉ số sẵn sằn sàng cho sự phát triển và ứng dụ
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:92.GM-UBND.signed.pdf[ Tải về ]369.58 Kb

Nội dung trích yếu :
Tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Cjỉ số sẵn sằn sàng cho sự phát triển và ứng dụng CNTT-TT (ICT INDEX) và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng (SIPAS), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2018