Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Giấy mời xã huyện

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 85/GM-UBND
Ngày ban hành: 16/05/2019
Người ký: Alăng Arấy
Ngày hiệu lực: 16/05/2019
Tổ chức tập huấn hệ thống phần mềm: Q-Office, Hành chính công, Chữ ký số, Quản trị Website các xã và bàn giao chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị và địa phương.
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:85.GM-UBND.signed.pdf[ Tải về ]1.12 Mb

Nội dung trích yếu :
Tổ chức tập huấn hệ thống phần mềm: Q-Office, Hành chính công, Chữ ký số, Quản trị Website các xã và bàn giao chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị và địa phương.