Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Giấy mời xã huyện

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 101/GM-UBND
Ngày ban hành: 11/07/2018
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 11/07/2018
Tình hình triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động theo QĐ 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:101.GM-UBND.signed.pdf[ Tải về ]611.19 Kb

Nội dung trích yếu :
Tình hình triển khai thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo QĐ 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động theo QĐ 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh