Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Giấy mời xã huyện

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 59/GM-UBND
Ngày ban hành: 03/05/2018
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 03/05/2018
tổ chức họp để bàn phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng công trình: Đường giao thông liên huyện A tiêng-Bhalee-A vương-Adinh giai đoạn 1 và chỉ đạo triển khai một số nộ
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:59.GM-UBND.signed.pdf[ Tải về ]501.36 Kb

Nội dung trích yếu :
tổ chức họp để bàn phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng công trình: Đường giao thông liên huyện A tiêng-Bhalee-A vương-Adinh giai đoạn 1 và chỉ đạo triển khai một số nội dung khác